မသိလိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမွာ သတိထားရမယ့္ အမည္တြဲမ်ား

ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမွာ သတိထားရမယ့္ အမည္တြဲမ်ား

ဒီႏွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာ့ရုိးရာမဟာဘုတ္ပညာအရ တစ္ခုၾကြင္းတဲ့ ဇာတာခြင္ႏွစ္မွာ ေအာက္ပါ အမည္တြဲပုိင္ရွင္မ်ား ဂရုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။

(၁) တနဂၤေႏြနံအစ + တနဂၤေႏြနံအဆုံး အမည္ပုိင္ရွင္မ်ား

မသိလိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမွာ သတိထားရမယ့္ အမည္တြဲမ်ား 2

(ဥပမာ….ေအာင္ေအာင္ ၊ ေအးေအး ၊ ေအးျမတ္ဦး ၊ ဥကၠာေအာင္ …စသည္..)

(၂) ဗုဒၶဟူးနံအစ + ၾကာသာပေတးနံအဆုံး အမည္ပုိင္ရွင္မ်ား

ၾကာသာပေတးနံ အစ + ဗုဒၶဟူးနံအဆုံး အမည္ပုိင္ရွင္မ်ား

(ဥပမာ ….၀င္းျမင့္၊ ျမင့္ေ၀ ၊ လင္းလက္မုိး ၊ ျမင့္သိန္းလြင္ ၊ ျမခ်ယ္ရီ၊ ေရႊဇင္မွႈး စေသာ အမည္ပုိင္ရွင္မ်ား..)

မသိလိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမွာ သတိထားရမယ့္ အမည္တြဲမ်ား 3

(၃) ဗုဒၶဟူး ၊ ၾကာသာပေတးနွင့္ တနဂၤေႏြ သုံးမ်ဳိး မည္သုိ႔ပင္ တြဲထားသည္ ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ေနေသာ အမည္မ်ား

(ဥပမာ….လင္းျမင့္ဦး ၊ ေအာင္လြင္မ်ဳိး ၊ ျမင့္ေအာင္၀င္း ၊ ၀င္းမုိးေအး ၊ လြင္မင္းအံ႔ စသည္..)

အထက္ပါ သုံးမ်ဳိးစလုံးမွာ….နံပါတ္ (၃) အမည္အမ်ဳိးအစားသည္ ဆုိးအားအျပင္းဆုံးပါပဲ။

မသိလိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမွာ သတိထားရမယ့္ အမည္တြဲမ်ား 4

ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာအလုိက္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေလးေတြနဲ႔ ကာသင့္တာကာ ကြယ္သင့္ရာကြယ္ ၊ ေကာင္းတာလုပ္ မွန္တာကုိ ပုိမုိ ေရြးျခယ္ထားနုိင္မွသာ ေတာ္ရံုက်ပါလိမ့္မယ္။

ယုံတာေတြ မယုံတာေတြ အသာထား….

မသိလိုက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီႏွစ္ ၁၃၈၀ ( ၂၀၁၈ ) ထဲမွာ သတိထားရမယ့္ အမည္တြဲမ်ား 5

လက္ရွိ ၁၃၈၀ ျမန္မာႏွစ္ထဲမွာ အဆုိပါ အမည္ရွင္မ်ားအားလုံး မေကာင္းက်ဳိးေတြ ေျပေလ်ာ့သက္သာၿပီး ေကာင္းက်ဳိး အျဖာျဖာ ရရွိနုိင္ၾကပါေစလို႔သာ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သအပ္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ကုိဖုန္း ၊ သုေတသီေ၀သာလီေမာင္ဖုန္း

ကုိစုိးမုိးထြန္း (ေဗဒင္ပညာသုေတသီ)