မိုးေလ၀သ အထူးသတင္း

770

မိုးေလ၀သ အထူးသတင္း

ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔ ၁၁ရက္ေန႔ ေလဖိအားနည္းျဖစ္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မေကြးတိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္ မိုးသည္းထန္ႏိုင္သည့္အေျခအေနပါ မႏၲေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေနျပည္ေတာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း မိုးမ်ားရြာသြန္းလာမည္ျဖစ္ပါတယ္

ယခင္တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားသည္ မုန္တိုင္းရွိမွ မိုးရရွိတဲ့ မိုးနည္းေဒသမ်ား မေကြးတိုင္း မႏၲေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေအာက္ပိုင္းေတြကို အထူးအေလးေပးကာ ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္

မုန္တိုင္းဆိုတာ ျဖစ္ေစလို႔ အမိန္႔ေပးလို႔မရသလို မျဖစ္နဲ႔လို႔လည္း တားဆီးပိတ္ပင္လို႔မရပါ မုန္တိုင္းသည္ ဆိုးက်ိဴး/ေကာင္းက်ိဴး ဒြန္တြဲလၽွက္ေရာက္ရွိလာတတ္ပါတယ္ မုန္တိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ရွိႏိုင္/မရွိႏိုင္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေပးေနတာက ျဖစ္လာႏိုင္တာကို ႀကိဳတင္သိရွိတာနဲ႔ ဆိုးက်ိဴးေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ အပ်က္အစီးနဲႏိုင္သမၽွနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္သလို ေကာင္းက်ိဴးေတြကိုလည္း ခ်ိန္ကိုက္အသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါတယ္…

ဒါေၾကာင္မို႔ အပ်က္အစီးနဲႏိုင္သမၽွနဲေအာင္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ ေကာင္းက်ိဴးကိုလည္း အျပည့္အဝအသုံးခ်ႏိုင္ၾကပါေစ….

မုတ္သုန္ေလပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ေဒသေတြအားလုံးမွာလည္း (ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး) မိုးရြာသြန္းမည္ျဖစ္ပါတယ္

ဧရာဝတီတိုင္းအေနာက္ဖက္ျခမ္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မေကြးတိုင္း ေလျပင္းအႏၲရာယ္ရွိပါတယ္ ယေန႔ညေနပိုင္းမွစ၍ မုန္တိုင္းကုန္းတြင္းဝင္ေရာက္ၿပီးအထိ ရခိုင္ကမ္းရိုတန္းတေလၽွာက္ ေလွ သေဘၤာမ်ား သြားလာျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါ
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၾကပါေစ…

10/06/2019…at…5:00am (MST)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း ရခိုင္ကမ္းရိုတန္း မာန္ေအာင္ကၽြန္းကို ဇြန္လ ၁၁ရက္ေန႔ ေရာက္ရွိမည္ ည သို႔မဟုတ္ ၁၂ရက္ေန႔မနက္ depression မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ျဖင့္ ေတာင္ကုတ္မွျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါတယ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ျခမ္းတစ္ခုလုံး မိုးရြာသြန္းပါမယ္…မိုးနည္းရပ္ဝန္း မေကြးတိုင္း မနၲေလးတိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းတစ္ခုလုံးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထိ မိုးရရွိပါမယ္…

09/06/2019…at…1:08pm MST

SuSuSan