ေသြးကင္္ဆာေရာဂါကို လက္ေတြ႕ေပ်ာက္္ကင္းေစသည့္္ ေဆး

83

ေသြးကင္္ဆာ လက္္ေတြ႕ေပ်ာက္္ကင္းတဲ႔ ေဆးနည္းေလးပါ။ လက္္ေတြ႕သံုးစြဲသူမ်ား
ေပ်ာက္္ ကင္းၾကတဲ႔ သူေတြမ်ားပါျပီ။ နည္းေကာင္းေလး မို႔ ျဖန္႔ေဝလိုက္္ပါတယ္္။

နံပါတ္(၁)ေဆးနည္း

ေသြးကင္ဆာျဖစ္တဲ႔သူဟာ အမ်ိဳးသားျဖစ္လ်ွင္ အမ်ိဳးသမီးခေလးငယ္စို႔တဲ႔ မိခင္နို႔ရည္ကို တေန႔ အခါးပန္းကန္တစ္လံုးေန႔စဥ္ေသာက္သံုးေပးရပါမယ္။ေရာဂါရွင္ဟာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားခေလးငယ္စို႔ တဲ႔မိခင္နို႔ရည္ကို အထက္ပါအတိုင္ေသာက္သံုးေပးရပါမယ္။ တစ္လနီးပါးခန္႔ေသာက္သံုးေပးပါက သိသိသာသာ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

နံပါတ္(၂)ေဆးနည္း

ပံုမွာျမင္ေတြ႕ရတဲ႔ ကင္းေျခမ်ားအေကာင္ကို သီးသန္႔ျဖစ္ေစ၊ အသီးအနွံ ဟင္းသီး
ဟင္းရြက္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ အစိမ္းေၾကာ္’ေၾကာ္စား၍ျဖစ္ေစ ရက္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔အ
တြင္း သိသိသာသာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္းေတြရမည္။

ေငြကုန္သက္သာေစမယ့္ ေဆးနည္းေလးမို႔ အထက္ပါေဆးနည္း(၂)မ်ိဳးစလံုးၾကိဳက္နွစ္
သက္ရာ ျပဳလုပ္သံုးစြဲနိုင္ေစရန္ ေစတနာ ျဖင့္ျဖန္႔ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

Source : Myawady Health