အိမ္တစ္အိမ္မွာ ေျမြ၀င္ေနေၾကာင္း ေျမြတစ္ေကာင္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးထံ ၀င္ပူးၿပီး မသတ္ပဲ လႊတ္ေပးဖို႔ေျပာ (ရုပ္သံ)

1769

ေျမြဝင္တာက တေနရာ … ဝင္ပူးျပီး ညႊန္ျပတာက ဘုရားေက်ာင္းမွာ…ဖမ္းေပးတာက ေမာ္လျမိဳင္ RESCUE ဆႏၵအတိုင္းသြားလႊတ္ေပးရတာက နဂါးေမာက္ဘုရား

11.2.2019 ည (9:00)နာရီခန္႔ ေမာ္လျမိဳင္ လူမႈကယ္ ဆယ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ရုံႀကီးလမ္း ဟိႏၵဴ ဘုရား ေက်ာင္းတခုတြင္ ေျမြတေကာင္ဖမ္းရန္ အကူအညီလို အပ္ေန၍ ကူညီေပးႏိုင္ပါရန္ အကူအညီေတာင္းလာပါ သည္။

ျပည္သူလူထုရဲ႕ အကူအညီလိုအပ္ေနမႈအတြက္ ေမာ္ လျမိဳင္ RESCUE အဖြဲ႔မွ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားေရာက္ ခဲ႔ရာ ဘုရားေက်ာင္းအေရာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ေျမြဝင္ပူးေနသည္ဟုသိရျပီး ဘုရားေက်ာင္းမွ ဆရာမ်ား အိမ္ရွင္မ်ားမွ ကန္ေတာ႔ပြဲေပးေနၾကျပီး ျဖစ္စဥ္အား ေမး ျမန္းၾကည္႔ရာ

ေျမြဝင္ေနသည္႔အိမ္မွာ စသုံးလုံးရုံးနားမွေနအိမ္တအိမ္ ျဖစ္ျပီး ဝင္ပူးေနသည္မွာ ဘုရားေက်ာင္းမွာျဖစ္ပါသည္။ ေျမြဝင္သည္႔ အိမ္ပိုင္ရွင္ႏွင္႔ ဝင္ပူးေနသည္႔သူမွာလည္း မည္သို႔မွ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ဝင္ပူးသည္႔ အမ်ိဳးသမီးမွ ၄င္းအိမ္တြင္ ေျမြေရာက္ေနေၾကာင္း ၄င္းေျမြအား လုံးဝ မသတ္ပဲ နဂါးေမာက္ဘုရားတြင္ လႊတ္ေပးေစလို ေၾကာင္းေျပာဆိုအကူအညီေတာင္းၾကသျဖင္႔ ေမာ္လျမိဳင္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ၄င္းတို႔ညႊန္ျပေပးေသာေနရာတြင္ ေျမြအား အရွင္ဖမ္းဆီးေပးခဲ႔ျပီး အိမ္ရွင္ႏွင္႔ ေျမြ ဝင္ပူးေနသူတို႔၏ ဆႏၵအရ နဂါးေမာက္ဘုရားသို႔ သြား ေရာက္ခဲ႔ျပီး သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္အရွင္ဘဒၵႏၲနရိႏၵအား ပင္႔ေဆာင္၍ ေျမြဝင္ပူးေနသူအား ေမတၱာေပးျခင္း တို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး အားလုံး၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း နဂါးေမာက္ ဘုရားေပၚတြင္ လႊတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ေျမြကေတာ႔ နဂါးေမာက္ေစတီအား တျဖည္းျဖည္း ပတ္ျပီး ေတာတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ႔ပါသည္။ ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ေတြလည္း ေျမြ ေၾကာက္သူမ်ားအျဖစ္မွ တျဖည္းျဖည္း ေျမြဖမ္းအဖြဲ႔လို ျဖစ္လာေနပါျပီး။

သို႔ေပမဲ႔ ေပ်ာ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုတို႔၏ အခက္အခဲ ဟူသမ်ွကို မိမိတတ္ႏိုင္သည္႔ဘက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနရသည္ကိုက ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံး ပီတိျဖစ္ေနရပါသည္။

ယေန႔ည ဖမ္းဆီးျပီး လႊတ္ေပးရသည္႔ ေျမြကလည္း ထူးဆန္းမႈမ်ားစြာႏွင္႔ပါပဲ။ေျမြဝင္တာကတေနရာ။ ေျမြေရာက္ေနေၾကာင္းဝင္ပူးျပီး ေျပာတာက ဘုရားေက်ာင္းမွာ ကာယကံရွင္ေတြရဲ႕ဆႏၵအတိုင္းဖမ္းဆီးျပီး ဆရာေတာ္ ေတြရဲ႕ ၾသဝါဒခံယူျပီး ၄င္းတို႔ သြားလိုရာ သြားေရာက္လႊတ္ေပးရတာက ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕

သတၱဝါအားလုံး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေမာ္လျမိဳင္ RESCUE လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔- အေရးေပၚဖုန္း – 09 784 784 199- 09 785 785 199 – ရုံး – 09 260 144 199

24 နာရီ ဖုန္းဆက္အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားအား တတ္ႏိုင္သည္႔ ဘက္မွ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးလ်ွက္ပါ။ Zin Moe

ဗြီဒီယိုဖုိင္ (၁)

ဗြီဒီယိုဖိုင္ (၂)