ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ S-100 ေမာင္းသူမဲ႕ရဟတ္ယာဥ္

442

ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ရဲ႕ S-100 ေမာင္းသူမဲ႕ရဟတ္ယာဥ္

တပ္မေတာ္ (ေရ) ေန႔၌ ပြဲထုတ္ျပသခဲ႔သည့္ ျသစတီးယား နိုင္ငံအေျခစိုက္ Schiebel ထုတ္ camcopter S-100 အမ်ိဴ းစား unmanned aerial vehicle (UAV) ျဖစ္ပါသည္ ။ ယခင္ကာလမ်ား၌ ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ရျခင္းမရိွေသးပဲ စစ္ေရယာဥ္မ်ားတပ္ေတာ္ဝင္အခန္းနားေရာက္မွ မိတ္ဆက္အေနနဲ႕ ထုတ္ျပခဲ႔ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမာင္းသူမဲ႕ယာဥ္မ်ားသည္ ရဟတ္ယာဥ္ငယ္ အမ်ိဳးစားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေဒါင္လိုက္တက္ / ဆင္းျပဳ လုပ္နိုင္သျဖင့္ တပ္မေတာ္ေရ၏ ျပည္တြင္းထုတ္ စစ္ေရယာဥ္ျကီးမ်ား၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အလ်ားအားျဖင့္ ၁၀ ေပခန္႕သာရိွျပီး camcopter ၏ပံုမွန္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ၁၁၀ ကီလိုဂရမ္ ခန္႕ရိွသည္။

လက္နက္တပ္ဆင္ရန္ အမာခံေနရာ ၂ ခန္႕ပါဝင္ထားျပီး ၅၀ ကီလိုဂရမ္ (ေပါင္ ၁၁၀) ခန္႕ ရိွမည့္ အေပါ့စား တိုက္ခိုက္ေရးပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္နိုင္စြမ္း ရိွမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ camcopter ၌ ပစ္မွတ္ရွာ အာရံုခံစနစ္မ်ားအျဖစ္ အီလက္ထေရာနစ္အျမင္အာရံုစနစ္မ်ား အပူအာရံုခံရွာေဖြနိုင္မည့္စနစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားနိုင္ျပီး စစ္ဆင္နိုင္မည့္အကြာအေဝးအျဖစ္ ၁၈၀ ကီလိုမီတာခန္႕ရိွကာ ေဝဟင္ယံတြင္ ၆ နာရီခန္႕မနားတမ္းပ်ံသန္းနိုင္စြမ္းရိွသည္။

S-100 ၏ ပံုမွန္ ပ်ံသန္းနိုင္မည့္ အလ်င္ႏႈန္းမွာ ၁ နာရီ ၁၈၅ ကီလိုမီတာ ခန္႕ျဖစ္၍ အျမင့္ဆံုးေမာင္းနွင္နိုင္မည့္ အလ်င္အျဖစ္ ၁ နာရီေရမိုင္ ၁၂၀ ခန္႕ ( ၂၂၂ ကီလိုမီတာ ) ထိ ရရိွနိုင္ေပသည္။

ယခုကဲ႕သို႕ ေမာင္းသူမဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို သံုးစြဲလာနိုင္သည့္အတြက္ ပင္လယ္ျပင္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ တာေဝးကင္းေထာက္ျခင္းမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပစြာလုပ္ကိုင္လာနိုင္မည္ျဖစ္သကဲ႕သို႕ အေပါ့စားဒံုးပ်ံ မ်ားကိုပါ တပါတည္းတပ္ဆင္နိုင္စြမ္းရိွမည့္အတြက္ တ္ုိက္ခိုက္ျခင္းတာဝန္မ်ားက္ုိပါ ထမ္းေဆာင္လာနိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္ ။

လက္ရိွခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ S-100 အမ်ိဴ းစား UAV ကို ရုရွား တရုတ္ UAE အစရိွေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနျကျပီး ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားကလည္း ဝယ္ယူသံုးစြဲရန္ စိတ္ဝင္စားျခင္းခံေနရေသာ အရည္ေသြးျမင့္ စစ္ဘက္သံုးစက္ပစၥည္း ၁ မ်ိဳ းပင္ျဖစ္ပါသည္။Supernyisoe Myanmarmilitaryobservers