ကယားျပည္နယ္ ဆူးကလူးရြာငယ္မွ ထိတ္လန္႔အံ့ျသဖြယ္ ဒ႑ာရီဆန္ ျဖစ္ရပ္မွန္

0
6

ကယားျပည္နယ္ ဆူးကလူးရြာငယ္မွ ထိတ္လန္႔အံ့ျသဖြယ္ ဒ႑ာရီဆန္ ျဖစ္ရပ္မွန္

လြန္ေလပီးေသာအခ်ိန္ ကာလအားျဖင့္ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ မထြန္းကားေသးေသာ ႐ိုးယာနတ္ကိုသာ သက္ဝင္ယံုၾကည္သည့္ကာလ

တည္ေနရာအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ဘက္ ( ခန္႔မွန္းေျခ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕မွ ဆယ္မိုင္အကြာ) ေဒါေရာက္ခူရြာ၏ အေ႐ွ႕ဘက္ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္တည္ထားေသာ ကငန္ ( ယင္းေဘာ္)လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ေသာ ရြာငယ္ေလးတစ္ရြာ

တစ္ေန႔ေသာေႏြရာသီတြင္ ႏွစ္စဥ္အျမဲ က်င္းပေသာ ရြာလံုးကြၽတ္ငါးဖမ္းျခင္းေန႔တစ္ေန႔ ထိုေန႔တြင္ မိမိတို႔၏ရြာအနီး႐ွိေခ်ာင္းငယ္ေလးတစ္ခုတြင္ အတူတကြ စုေပါင္းငါးဖမ္းရန္ တစ္အိမ္ေထာင္လ်င္တစ္ေယာက္စီျဖင့္ ေခ်ာင္းစပ္သို႔ စုေဝးေနၾကေလ၏ လူစံုေလေသာ္ ရြာသားမ်ားသည္ တက္ညီလက္ညီ ေခ်ာင္းအားေျမဖို႔ ( ပိတ္ဆို႔ျခင္း)ေရအားခပ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္အတန္ၾကာသည့္အထိ ေခ်ာင္းထဲ႐ွိေရသည္ ခမ္းမသြား ေခ်ာင္းထဲ၌ တစ္ေကာင္တေလမွ်ေသာငါးသည္ ေပၚမလာ။

ကယားျပည္နယ္ ဆူးကလူးရြာငယ္မွ ထိတ္လန္႔အံ့ျသဖြယ္ ဒ႑ာရီဆန္ ျဖစ္ရပ္မွန္ 2

ထိုအျဖစ္အားျမင္ေလေသာ္ ရြာသားမ်ားသည္အံ့ျသၾက၍ မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို အေျဖ႐ွာၾကေလ၏ ။၎တို႔အထဲ၌ ပေလာင္ရီအမည္႐ွိေသာ နတ္ဆရာ ( ၾကက္႐ိုးထိုးသူ)သည္ ေရခမ္းျခင္းမ႐ွိသည့္အေျဖအား႐ွာရန္ မိမိတို႔၏ဓေလ့အရ ၾကက္တစ္ေကာင္ကိုယူေစ၍ ၾကက္႐ိုးထိုး အေျဖ႐ွာေလ၏ ။

ၾကက္႐ိုးထိုးျခင္းမွထြက္လာေသာအေျဖသည္ ၎တို႔အဖြဲ႔တြင္ အငယ္ဆံုးေသာသူေယာက္က်ားေလးတစ္ဦးအား အသက္ႏုတ္ယူ၍ ေခ်ာင္းေစာင့္နတ္ ေရေစာင့္နတ္အား ပူေဇာ္ပသရန္ ဟူ၏ ထံုးတမ္းဓေလ့ကိုသက္ဝင္ယံုၾကည္ၾကသည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔အထဲမွ အငယ္ဆံုးေသာလူငယ္ေယာက္က်ားေလးတစ္ဦးအား ႀကိဳးျဖင့္တုပ္ေႏွာင္၍ အသက္ကိုသတ္ပီးလ်င္ ေရေခ်ာင္းေစာင့္နတ္အားပူေဇာ္ၾကေလ၏

ခဏခန္႔ၾကာေသာ္ ေခ်ာင္းထဲ႐ွိေရတို႔သည္ အံျသဖြယ္ခမ္းလာ၍ မ်ားစြာေသာငါးတို႔သည္လည္း ရြံ႔ႏြံထဲတြင္ လူးလိမ့္လ်က္႐ွိ၏ မ်ားစြာေသာငါးတို႔ကိုဖမ္းယူၾကပီးလ်င္ ကိုယ္စီယူေဆာင္လာေသာ ပလိုင္းထဲတြင္ထည့္၍ မိုးမခ်ဳပ္ခင္ အိမ္သို႔အမီျပန္ရန္ တစ္ေယာက္ပီးတစ္ေယာက္ ထြက္သြားၾကေလ၏ အိမ္တြင္က်န္႐ွိေနေသာ အိမ္သူသက္ထားတို႔သည္လည္း ငါးဖမ္းသြားေသာ မိမိတို႔၏အိမ္သားမ်ားအားႀကိဳရန္အလို႔ငွါ အိမ္ေ႐ွ႕တြင္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ရပ္ေစာင့္လ်က္ေနၾက၏ ။

ကယားျပည္နယ္ ဆူးကလူးရြာငယ္မွ ထိတ္လန္႔အံ့ျသဖြယ္ ဒ႑ာရီဆန္ ျဖစ္ရပ္မွန္ 3

ထိုရြာတြင္႐ွိေသာ တစ္ဦးေသာအဖြားအိုသည္လည္း ငါးဖမ္းသြားေသာမိမိ၏ေျမးငယ္ေလးအားႀကိဳရန္ ျခံေ႐ွ႕တံခါးအနီး၌ ရပ္လ်က္ေစာင့္ေနေလ၏ မိမိ၏ေ႐ွ႕တြင္ ရြာသားမ်ားတစ္ေယာက္ပီးတစ္ေယာက္ ျဖတ္ျပန္ေနသည္ကိုျမင္ေနေသာ္ အဖြားအိုသည္ မိမိ၏ေျမးငယ္သည္ အဘယ္မွာနည္း ဟု ေမးေလ၏ သို႔ေသာ္မည္သူမွ် အဖြားအို၏ေမးခြန္းအားမေျဖ ။ ေနာက္ဆံုးက်န္ေသာရြာသားသည္လည္း အဖြားအို၏ေမးခြန္းၾကားေလေသာ္ မေျဖမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းအားစံုလင္စြာေျပာျပေလ၏။

အဖြားအိုသည္လည္း မိမိ၏ေျမးငယ္၏အျဖစ္ဆိုးကို ၾကားေလေသာ္ ျခံေ႐ွ႕၌ပင္လဲက်၍ ႀကီးစြာငိုေႂကြးေလ၏ ။ ရြာသားတို႔သည္လည္း အဖြားအိုအား အေလးမထားပဲ ညဘက္တြင္ငါးပြဲေတာ္က်င္းပရန္သာ စီစဥ္ၾကေလ၏ ကိုယ္စီေသာငါးမ်ားယူလာၾက၍ မိန္းမမ်ားသည္ငါးဟင္းခ်က္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေယာက္က်ားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႐ိုးယာတူရိယာျဖစ္သည့္ ဖားစည္မ်ားကို ညံစြာတီးပီး ကခုန္ၾကေလ၏ ။

ထိုညတြင္ ေဘဝိုအမည္႐ွိေသာ ခရီးသြားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေဒါေရာက္ခူရြာသို႔သြားရန္ ေတာင္ၾကားလမ္းေလးအတိုင္းေလ်ာက္လာေလေသာ္ ထိုဖားစည္သံကိုၾကားသျဖင့္ ခရီးဆက္ေလ်ာက္လိုစိတ္မ႐ွိပဲ ထုိလမ္းခုလပ္တစ္ေနရာ၌ ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ လမ္းေလ်ာက္ေနမိေလ၏။ ( ထိုေဘဝိုအမည္႐ွိေသာအမ်ိဳးသမီးေလ်ာက္ေသာလမ္းသည္ ထိုည၌ပင္ အလိုလိုခ်ိဳင့္ဝင္သြားသည္ကိုအစြဲျပဳ၍ ထိုေတာင္ၾကားလမ္းခ်ိဳင့္အား ေဘဝိုေတာင္ၾကားလမ္း ( ယင္းေဘာ္အေခၚ ေဘကန္းဒဲ) ဟု ယေန႔ထိတိုင္ေခၚစမွတ္ျပဳၾကေလသည္။)

ကယားျပည္နယ္ ဆူးကလူးရြာငယ္မွ ထိတ္လန္႔အံ့ျသဖြယ္ ဒ႑ာရီဆန္ ျဖစ္ရပ္မွန္ 4

သန္းေခါင္မတိုင္မီအခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားသည္ မရပ္မနား ဖားစည္မ်ား ညံစြာတီးမူတ္ကခုန္ေနၾကေသာ္လည္း ထိုငိုယိုေနေသာအဖြားအိုအား မည္သူမ်ွ အေလးမထား ။ အဖြားအိုသည္လည္း ႀကီးစြာငိုေနသည္ကိုမရပ္ ခဏခန္႔ၾကာေသာ္ အဖြားအိုသည္ မိမိ၏အိမ္တိုင္ရင္းတြင္ ငါးရံ႕ႏွစ္ေကာင္သည္ ထူးဆန္းစြာေပၚထြက္လာ၏ အဖြားအိုသည္လည္း ေခတၱအငိုတိတ္ပီး တဖန္ႀကီးစြာ ျပန္ငိုေႂကြးေလ၏ ။

ေနာက္တစ္ဖန္ ခဏခန္႔ၾကာေသာ္ က်ယ္ေလာင္ေသာအသံတစ္ခုသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ျမည္ဟီးသံႏွင့္အတူ ဝုန္း ဟုျမည္လ်က္ ထိုဆူးကလူးခူရြာငယ္သည္ ေျမၿမိဳသြားသည့္အလား စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ ေျမေအာက္သို႔ေရာက္သြား၍ တစ္ရြာလံုးသည္ ေရျပင္အတိျဖင့္ ဖံုးလြမ္းသြားေလ၏

ေရျပင္ဖံုးလြမ္းသြားေသာေၾကာင့္ တစ္ရြာလံုးေသာရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေရေအာက္ေျမေအာက္တြင္ အသက္ေသဆံုးၾကကုန္၏ ။ သို႔ေသာ္ ထိုရြာ၌ ႏွစ္ေယာက္ေသာ လူငယ္ေမာင္ႏွမသည္ ငါးဥသီး ( ယင္းေဘာ္အေခၚ ပ႐ိုသာ) ႐ွာရန္ ေန႔ခင္းတည္းကပင္ ရြာမွထြက္သြားသည္ျဖင့္၍ အသက္႐ွင္လ်က္ က်န္ရစ္ေလ၏ ။

ထိုေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္သည္လည္း ရြာသို႔ျပန္လာေလေသာ္ ေနအိမ္မ်ားမေတြ႔ပဲ ေရအိုင္ႀကီးကိုသာ ျမင္သျဖင့္ ငိုေႂကြးပီးလ်င္ မိမိတို႔၏မိဘမ်ားသည္ ေရေအာက္တြင္႐ွိေနမည္ဟူေသာအသိျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္လံုးေရထဲသို႔ဆင္းသြားၾကေလ၏ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ၎ေမာင္ႏွမႏွစ္ဦးသည္လည္း ျပန္ေပၚမလာေတာ့ေပ ။

ဤဆူးကလူးခူေရအိုင္ ( ယခင္ဆူးကလူးခူရြာငယ္)၏ ဆန္းၾကယ္ေသာျဖစ္ရပ္သည္ ယေန႔ထိတိုင္ ကယားျပည္နယ္၏ ဒ႑႐ီတစ္ပုဒ္အျဖစ္ တည္႐ွိေလ၏

ေရျမဳပ္သြားေသာဆူးကလူးခူရြာငယ္သည္ သမိုင္းဝင္ဖားစည္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူပါသြားသည္ကိုသိၾကေသာ ေႏွာင္းလူတို႔သည္ ေရျမဳပ္ပီး သိပ္မၾကာေသာကာလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေရငုပ္ကရိယာမ်ား ေရငုပ္သူမ်ား ေခၚယူပီး ဖားစည္အား ဆယ္ယူရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာလည္း ေရငုပ္ဆင္းေသာသူတိုင္း အသက္႐ွင္လ်က္ျပန္ေပၚလာျခင္းမ႐ွိေသာေၾကာင့္ ဖားစည္ဆယ္ယူရန္ ေၾကာက္ရြံ႔ၾကကုန္၏ ။

ထိုဆူးကလူးခူေရကန္သည္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္႐ွိေနေသာ္လည္း မည္မွ်ေသာမိုး သည္းထန္စြာရြာသြန္းေစကာမူ ေရသည္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ျခင္းမ႐ွိ ။

ထို႔အတူ ေႏြရာသီ၌ မည္မ်ွပင္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေစကာမူ ထိုေရကန္ထဲ႐ွိေရသည္ သိသိသာသာ ခန္းေျခာက္မသြား ။ အျမင့္တြင္တည္႐ွိေနေသာ္လည္း ေခတ္မီေရစုပ္စက္ျဖင့္ ထိုေရကန္မွေရကို စုပ္ယူေသာ္လည္း ေရသည္ က်လာျခင္းမ႐ွိ။

၎ဆူးကလူးခူေရကန္သည္ ေရလြမ္းမိုးခါစတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအက်ယ္ ၁ဝဧကခန္႔႐ွိသည္ ဟု ဆိုၾကပီး ယေန႔ခ်ိန္တြင္ ထိုမ်ွေလာက္မက်ယ္ေတာ့ေပ ။

ထူးဆန္းေသာျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္အတူ ထိုဆူးကလူးခူေရကန္သည္လည္း ကယားျပည္နယ္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ဆက္လက္တည္႐ွိေနပါဦးမည္ ဟူ၍ ။

( လြန္ေလပီးေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ကနၱာရဝတီမဂၢဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ ဆူးကလူးခူေရကန္အေၾကာင္းအား အမွွီျပဳ၍ မွတ္မိသေလာက္ ျပန္လည္ေရးသားေဝမွ်ျခင္းသာ )

Credit: Fxvs Chit Pu

www.thutastar.net

================

လှနျလပေီးသောအခြိနျ ကာလအားဖွငျ့ ထရေဝါဒဗုဒ်ဓဘာသာနှငျ့ ခရစျယာနျဘာသာ မထှနျးကားသေးသော ရိုးယာနတျကိုသာ သကျဝငျယုံကွညျသညျ့ကာလ

တညျနရောအားဖွငျ့ ကယားပွညျနယျ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျအနောကျဘကျ ( ခနျ့မှနျးခွေ ဒီးမော့ဆိုမွို့မှ ဆယျမိုငျအကှာ) ဒေါရောကျခူရှာ၏ အရှေ့ဘကျ တောငျကုနျးတစျခုတှငျတညျထားသော ကငနျ ( ယငျးဘောျ)လူမြိုးမြားနထေိုငျသော ရှာငယျလေးတစျရှာ

တစျနေ့သောနှရောသီတှငျ နှစျစဉျအမွဲ ကငြျးပသော ရှာလုံးကြှတျငါးဖမျးခွငျးနေ့တစျနေ့ ထိုနေ့တှငျ မိမိတို့၏ရှာအနီးရှိခြောငျးငယျလေးတစျခုတှငျ အတူတကှ စုပေါငျးငါးဖမျးရနျ တစျအိမျထောငျလငြျတစျယောကျစီဖွငျ့ ခြောငျးစပျသို့ စုဝေးနကွေလေ၏ လူစုံလသေောျ ရှာသားမြားသညျ တကျညီလကျညီ ခြောငျးအားမွဖေို့ ( ပိတျဆို့ခွငျး)ရအေားခပျထုတျခွငျးမြား ပွုလုပျသောျလညျး အခြိနျအတနျကွာသညျ့အထိ ခြောငျးထဲရှိရသေညျ ခမျးမသှား ခြောငျးထဲ၌ တစျကောငျတလမြှေသောငါးသညျ ပေါျမလာ။

ထိုအဖွစျအားမွငျလသေောျ ရှာသားမြားသညျအံ့သွကွ၍ မညျသို့ဖွစျသညျကို အဖွရှောကွလေ၏ ။၎င်းငျးတို့အထဲ၌ ပလောငျရီအမညျရှိသော နတျဆရာ ( ကွကျရိုးထိုးသူ)သညျ ရခေမျးခွငျးမရှိသညျ့အဖွအေားရှာရနျ မိမိတို့၏ဓလေ့အရ ကွကျတစျကောငျကိုယူစေ၍ ကွကျရိုးထိုး အဖွရှောလေ၏ ။

ကွကျရိုးထိုးခွငျးမှထှကျလာသောအဖွသေညျ ၎င်းငျးတို့အဖှဲ့တှငျ အငယျဆုံးသောသူယောကျကြားလေးတစျဦးအား အသကျနုတျယူ၍ ခြောငျးစောငျ့နတျ ရစေောငျ့နတျအား ပူဇောျပသရနျ ဟူ၏ ထုံးတမျးဓလေ့ကိုသကျဝငျယုံကွညျကွသညျဖွစျ၍ မိမိတို့အထဲမှ အငယျဆုံးသောလူငယျယောကျကြားလေးတစျဦးအား ကွိုးဖွငျ့တုပျနှောငျ၍ အသကျကိုသတျပီးလငြျ ရခြေောငျးစောငျ့နတျအားပူဇောျကွလေ၏

ခဏခနျ့ကွာသောျ ခြောငျးထဲရှိရတေို့သညျ အံသွဖှယျခမျးလာ၍ မြားစှာသောငါးတို့သညျလညျး ရှံ့နှံထဲတှငျ လူးလိမျ့လကြျရှိ၏ မြားစှာသောငါးတို့ကိုဖမျးယူကွပီးလငြျ ကိုယျစီယူဆောငျလာသော ပလိုငျးထဲတှငျထညျ့၍ မိုးမခြုပျခငျ အိမျသို့အမီပွနျရနျ တစျယောကျပီးတစျယောကျ ထှကျသှားကွလေ၏ အိမျတှငျကနြျရှိနသေော အိမျသူသကျထားတို့သညျလညျး ငါးဖမျးသှားသော မိမိတို့၏အိမျသားမြားအားကွိုရနျအလို့ငှါ အိမျရှေ့တှငျ ကိုယျစီကိုယျစီ ရပျစောငျ့လကြျနကွေ၏ ။

ထိုရှာတှငျရှိသော တစျဦးသောအဖှားအိုသညျလညျး ငါးဖမျးသှားသောမိမိ၏မွေးငယျလေးအားကွိုရနျ ခွံရှေ့တံခါးအနီး၌ ရပျလကြျစောငျ့နလေေ၏ မိမိ၏ရှေ့တှငျ ရှာသားမြားတစျယောကျပီးတစျယောကျ ဖွတျပွနျနသေညျကိုမွငျနသေောျ အဖှားအိုသညျ မိမိ၏မွေးငယျသညျ အဘယျမှာနညျး ဟု မေးလေ၏ သို့သောျမညျသူမြှ အဖှားအို၏မေးခှနျးအားမဖွေ ။ နောကျဆုံးကနြျသောရှာသားသညျလညျး အဖှားအို၏မေးခှနျးကွားလသေောျ မဖွမေဖွစျသောကွောငျ့ ဖွစျရပျအကွောငျးအားစုံလငျစှာပွောပွလေ၏။

အဖှားအိုသညျလညျး မိမိ၏မွေးငယျ၏အဖွစျဆိုးကို ကွားလသေောျ ခွံရှေ့၌ပငျလဲကြ၍ ကွီးစှာငိုကွှေးလေ၏ ။ ရှာသားတို့သညျလညျး အဖှားအိုအား အလေးမထားပဲ ညဘကျတှငျငါးပှဲတောျကငြျးပရနျသာ စီစဉျကွလေ၏ ကိုယျစီသောငါးမြားယူလာကွ၍ မိနျးမမြားသညျငါးဟငျးခကြျသညျ့အခြိနျတှငျ ယောကျကြားမြားသညျ မိမိတို့၏ ရိုးယာတူရိယာဖွစျသညျ့ ဖားစညျမြားကို ညံစှာတီးပီး ကခုနျကွလေ၏ ။

ထိုညတှငျ ဘဝေိုအမညျရှိသော ခရီးသှားအမြိုးသမီးတစျဦးသညျ ဒေါရောကျခူရှာသို့သှားရနျ တောငျကွားလမျးလေးအတိုငျးလြောကျလာလသေောျ ထိုဖားစညျသံကိုကွားသဖွငျ့ ခရီးဆကျလြောကျလိုစိတျမရှိပဲ ထိုလမျးခုလပျတစျနရော၌ ခေါကျတုံ့ခေါကျပွနျ လမျးလြောကျနမေိလေ၏။ ( ထိုဘဝေိုအမညျရှိသောအမြိုးသမီးလြောကျသောလမျးသညျ ထိုည၌ပငျ အလိုလိုခြိုငျ့ဝငျသှားသညျကိုအစှဲပွု၍ ထိုတောငျကွားလမျးခြိုငျ့အား ဘဝေိုတောငျကွားလမျး ( ယငျးဘောျအခေါျ ဘကေနျးဒဲ) ဟု ယနေ့ထိတိုငျခေါျစမှတျပွုကွလသေညျ။)

သနျးခေါငျမတိုငျမီအခြိနျတှငျ ရှာသားမြားသညျ မရပျမနား ဖားစညျမြား ညံစှာတီးမူတျကခုနျနကွေသောျလညျး ထိုငိုယိုနသေောအဖှားအိုအား မညျသူမြှ အလေးမထား ။ အဖှားအိုသညျလညျး ကွီးစှာငိုနသေညျကိုမရပျ ခဏခနျ့ကွာသောျ အဖှားအိုသညျ မိမိ၏အိမျတိုငျရငျးတှငျ ငါးရံ့နှစျကောငျသညျ ထူးဆနျးစှာပေါျထှကျလာ၏ အဖှားအိုသညျလညျး ခတေ်တအငိုတိတျပီး တဖနျကွီးစှာ ပွနျငိုကွှေးလေ၏ ။

နောကျတစျဖနျ ခဏခနျ့ကွာသောျ ကယြျလောငျသောအသံတစျခုသညျ ကွောကျမကျဖှယျ မွညျဟီးသံနှငျ့အတူ ဝုနျး ဟုမွညျလကြျ ထိုဆူးကလူးခူရှာငယျသညျ မွမွေိုသှားသညျ့အလား စက်ကနျ့အနညျးငယျအတှငျး၌ပငျ မွအေောကျသို့ရောကျသှား၍ တစျရှာလုံးသညျ ရပွေငျအတိဖွငျ့ ဖုံးလှမျးသှားလေ၏

ရပွေငျဖုံးလှမျးသှားသောကွောငျ့ တစျရှာလုံးသောရှာသူရှာသားမြားသညျ ရအေောကျမွအေောကျတှငျ အသကျသဆေုံးကွကုနျ၏ ။ သို့သောျ ထိုရှာ၌ နှစျယောကျသော လူငယျမောငျနှမသညျ ငါးဥသီး ( ယငျးဘောျအခေါျ ပရိုသာ) ရှာရနျ နေ့ခငျးတညျးကပငျ ရှာမှထှကျသှားသညျဖွငျ့၍ အသကျရှငျလကြျ ကနြျရစျလေ၏ ။

ထိုမောငျနှမနှစျယောကျသညျလညျး ရှာသို့ပွနျလာလသေောျ နအေိမျမြားမတှေ့ပဲ ရအေိုငျကွီးကိုသာ မွငျသဖွငျ့ ငိုကွှေးပီးလငြျ မိမိတို့၏မိဘမြားသညျ ရအေောကျတှငျရှိနမေညျဟူသောအသိဖွငျ့ နှစျယောကျလုံးရထေဲသို့ဆငျးသှားကွလေ၏ ထိုအခြိနျမှစ၍ ၎င်းငျးမောငျနှမနှစျဦးသညျလညျး ပွနျပေါျမလာတော့ပေ ။

ဤဆူးကလူးခူရအေိုငျ ( ယခငျဆူးကလူးခူရှာငယျ)၏ ဆနျးကွယျသောဖွစျရပျသညျ ယနေ့ထိတိုငျ ကယားပွညျနယျ၏ ဒဏ်ဍရီတစျပုဒျအဖွစျ တညျရှိလေ၏

ရမွေုပျသှားသောဆူးကလူးခူရှာငယျသညျ သမိုငျးဝငျဖားစညျကွီးမြားနှငျ့အတူပါသှားသညျကိုသိကွသော နှောငျးလူတို့သညျ ရမွေုပျပီး သိပျမကွာသောကာလတှငျ တရုတျပွညျမှ ရငေုပျကရိယာမြား ရငေုပျသူမြား ခေါျယူပီး ဖားစညျအား ဆယျယူရနျ အကွိမျကွိမျကွိုးစားခဲ့သောလညျး ရငေုပျဆငျးသောသူတိုငျး အသကျရှငျလကြျပွနျပေါျလာခွငျးမရှိသောကွောငျ့ ဖားစညျဆယျယူရနျ ကွောကျရှံ့ကွကုနျ၏ ။

ထိုဆူးကလူးခူရကေနျသညျ တောငျကုနျးပေါျတှငျ တညျရှိနသေောျလညျး မညျမြှသောမိုး သညျးထနျစှာရှာသှနျးစကောမူ ရသေညျ သိသိသာသာ မွငျ့တကျခွငျးမရှိ ။

ထို့အတူ နှရောသီ၌ မညျမြှပငျ ပူပွငျးခွောကျသှေ့စကောမူ ထိုရကေနျထဲရှိရသေညျ သိသိသာသာ ခနျးခွောကျမသှား ။ အမွငျ့တှငျတညျရှိနသေောျလညျး ခတျေမီရစေုပျစကျဖွငျ့ ထိုရကေနျမှရကေို စုပျယူသောျလညျး ရသေညျ ကလြာခွငျးမရှိ။

၎င်းငျးဆူးကလူးခူရကေနျသညျ ရလှေမျးမိုးခါစတှငျ ခနျ့မှနျးခွအေကယြျ ၁ဝဧကခနျ့ရှိသညျ ဟု ဆိုကွပီး ယနေ့ခြိနျတှငျ ထိုမြှလောကျမကယြျတော့ပေ ။

ထူးဆနျးသောဖွစျရပျမှနျမြားနှငျ့အတူ ထိုဆူးကလူးခူရကေနျသညျလညျး ကယားပွညျနယျနှငျ့အတူ အခြိနျကာလတစျခုအထိ ဆကျလကျတညျရှိနပေါဦးမညျ ဟူ၍ ။

( လှနျလပေီးသော နှစျပေါငျး ၄၀ ကြောျခနျ့က ထုတျဝခေဲ့သော ကန်တာရဝတီမဂ်ဂဇငျးတစျစောငျတှငျ ရေးသားခဲ့သော ဆူးကလူးခူရကေနျအကွောငျးအား အမှှီပွု၍ မှတျမိသလောကျ ပွနျလညျရေးသားဝမြှေခွငျးသာ )

Credit: Fxvs Chit Pu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here