တရုတ္သစ္သူခိုးမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္စနစ္နဲ႔ ဖမ္းဆီး

303

တရုတ္သစ္သူခိုး ၁၃ေယာက္ကုိတပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္စနစ္အသုံးျပဳ ဖမ္းဆီး

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး ႏွင့္စိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္မႈမ်ားအရ တရားမဝင္သစ္ထုတ္လုပ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၃ ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဧၿပီ ၆ ရက္ ညပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ခလန္-ထိန္ႏု-မန္ခ်န္အနီးတစ္ဝိုက္၌ ျမန္မာ့အဖိုးတန္သယံဇာတမ်ားအား တရားမဝင္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ မသကၤာဖြယ္ရာလမ္း ေၾကာင္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္စုပုံထားသည့္သစ္မ်ားအားေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံ့သယံဇာတမ်ားအား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားမရွိေစေရး ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ပါရွိသည္။

ဖမ္းဆီးရမိ

ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ မတ္ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၅ ရက္အတြင္း မံစီၿမိဳ႕နယ္ ခလန္–ထိန္ႏု– မန္ခ်န္တစ္ဝိုက္မွ စုစုေပါင္းကြၽန္းသစ္လုံးႏွင့္ခြဲသားဆိုက္စုံ ၈၆ တန္ခြဲခန္႔၊ သစ္ထုတ္လုပ္ရာ တြင္အသုံးျပဳသည့္ သစ္တင္ယာဥ္ ၄၄ စီး၊Wheel Loader ၄ စီး၊ ဘက္ဟိုးယာဥ္တစ္စီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၃ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံ

ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား၊ တရားမဝင္သစ္မ်ားႏွင့္ယာဥ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အဖိုးတန္သယံဇာတမ်ား အား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဆက္လက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။The Myanmar Times